पंचीकरण (गद्य)
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांनी लिहिलेल्या मूळ पद्य रचनेचे गद्यानुवाद
पंचीकरण – एक संक्षिप्त लेख

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

पंचीकरण (गद्य)
(गद्यानुवादक - श्री श्याम गोविंद वैजपुरकर, जोधपुर आणि श्री मोर बुवा, मुंबई. डॉ नितीन सेवलीकर, पवई, मुंबई यांनी ही पीडीएफ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचे अनेक आभार!!)