श्री दत्त करुणार्णव (मराठी भाषांतरीत)
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज रचित

 

श्री दत्त प्रार्थना व श्रीदत्तस्तवराज मराठी समश्लोकी
प.पू. श्री दत्ताबुवा रामदासी कृत
(सौजन्य - भक्तीधाम, सातारा.)