सेवा हे साधन

प.पू. श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ लिखित

(सौजन्य – सौ जयंतीताई भालेराव, श्री रेणुका श्रीधर प्रतिष्ठान, पुणे)