Shri Samarth Panchratna Stotra
by Shrimat PP Sadguru Bhagwan Shri Sreedhara Swami Maharaj
(Many thanks to Bhakti Dham, Satara, MH for sharing this)
श्रीसमर्थपंचरत्न स्तोत्रम्