श्रींचे हस्ताक्षर – पत्र
श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांनी लिहिलेले एक पत्र
(सौजन्य - भक्तीधाम, सातारा.)