श्रींनी उपदेशिलेले ‘राम’ नामाचे महत्व
लेखक – प.पू. श्री दत्ताबुवा रामदासी
(सौजन्य - भक्तीधाम, सातारा.)