“आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”
श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांची आरती
(डॉ. केशवराव मुळे, नाशिक रचित)
(Many thanks to Shri Shantanu K. Hegde from Satara for sharing these scans)