भगवान श्रीधर स्वामी
विद्यावाचस्पती अजित म. कुलकर्णी लिखित
('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)