श्री श्रीधर स्वामी चरित – कथामृत
श्री गुणवंत दा. तावरे लिखित
('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)