श्रींनी अचानक समाधी का घेतली?
– श्रींचे शिष्य ‘श्रीसदगुरूचरणरज’ लिखित
('श्रीसदगुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)