श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज रचित
संस्कृत स्तोत्रे (मराठी भाषांतरित)
ऋण निर्देश - सौ. नलिनी प्रभाकर पाटील (एम.ए.संस्कृत - प्रथम श्रेणीत प्रथम स्थान) यांनी या संस्कृत काव्याचे मराठी भाषांतर करून प.पु.श्री स्वामी महाराजांची अतिशय मोठी 'वाड्मयीन गुरुसेवा' तर केली आहेच पण त्याच बरोबर संप्रदायातील संस्कृत न जाणणारे अनंत गुरुभक्तांवरही खूप मोठे उपकार केले आहेत. त्यांच्या या गुरुसेवेबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋण व्यक्त करीत आहे. तसेच टंकलेखनाचे सर्व काम सौ. मृदुला आनंद चिंचोळीकर यांनी केल्याबद्दल व 'श्रीसदगुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल त्यांचेही ऋण निर्देश करीत आहे