श्री समर्थ भक्ति महात्म्य

अथवा

श्रीधर बोधानंद वैभव 
('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)