श्री समर्थ रामदास स्वामी लिखित

१. श्रीमद् दासबोधnew

 

प.पू. श्री स्वामी महाराज लिखित गद्य –

१. आर्य संस्कृती

२. ज्ञान योग

३. भक्ति योग

४. उज्ज्वल संदेश

५. मोक्ष संदेश

६. दिव्य संदेश

७. पंचीकरण (गद्य)

८. विवेकोदय

९. ३६५ प्रवचने

१०. अमृत वाणी new

११. मधुर वाणी  new

१२. बोध सुधा new

१३. मोक्ष साधना new

१४. ‘दशश्लोकीय’ वर विवरण new

१५. श्रीधर वचनामृत धारा १ new

१६. श्रीधर वचनामृत धारा २  new

१७. श्रीधर वचनामृत धारा ३  new

१८. वन्दे मातरम् new

१९. श्री दत्त करुणार्णव (मराठी भाषांतरीत)

२०. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलकम (मराठी भाषांतरीत)

२१. परिव्राडहृदयम् (मराठी भाषांतरीत) new

२२. परिव्राडमननम् (मराठी भाषांतरीत) new

२३. स्वात्मबोधामृत (मराठी भाषांतरीत) new

२४. मुमुक्षुसखः (मराठी भाषांतरीत) new

२५. संस्कृत स्तोत्रे (मराठी भाषांतरित) new

२६. विषयी व मुनी यांचा संवाद new

 

 श्रींचे पद्य –

१. प्रातःस्मरण

२. श्री रामाचा धांवा

३. श्री राम पाठ

४. श्री समर्थ पाठ

५. श्री समर्थ भक्ति महात्म्य new

६. श्री सद्गुरु स्तवन new

७. श्री सदगुरू नमन  new

८. श्री सद्गुरु उपासना new

९. श्रीकल्याण स्तवन new

१०. श्री मारुती महात्म्य

११. श्रीदत्ताष्टकnew

१२. स्वात्मनिरुपण

१३. पंचीकरण (पद्य)

१४. सप्ताध्यायी new

१५. अभंग रामायणnew

१६. मोक्षोपाय

 

श्रींचे निजस्वरूप ग्रंथ –

१. एक साक्षात्कारी अनुभव  new

 

श्रींची पत्रे –

१. साधकावस्थेतील पत्र

२. शतपत्रे

३. काही पत्रे new

४. सदगुरू बोधामृत (पत्रे) new

५.  एक पत्र  

 

श्रींचे हस्ताक्षर –

१. आशीर्वचन

२. आशिर्वचन ०२

३. ‘श्रीधर’ या नामाचा अर्थ

४. एक अप्रकाशित लेख

५.  एक पत्र  

 

श्रींची चरित्रे –

१. श्रींचे चरित्र – श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी  new

२. श्रींचे चरित्र – श्री मारुतीबुवा रामदासी

३. भगवान श्रीधर स्वामी – विद्यावाचस्पती अजित म. कुलकर्णी  new

४. श्री श्रीधर स्वामी चरित कथामृत – श्री गुणवंत दा. तावरे  new

५. श्रींचे संक्षिप्त चरित्र new

 

श्रींचे विशेषांक –

01. कल्याणी

02. भगवान श्रीधर सेवा समिती (सातारा)

 

श्रींच्या आठवणी –

१. श्रीधरपर्व – श्री निळकंठबुवा रामदासी

२. चरित्र उन्मेष – श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’

३. आमची गुरुमाउली – लीलावती मनसबदार new

४. अमृत बिंदू – लीलावती मनसबदार new

५. काही आठवणी – डॉ भीमाशंकर देशपांडे new

 

श्रींच्या विविध उपासना –

१. श्री सद्गुरु उपासना  new

२. भगवान श्रीधर नित्योपासना new

३. श्री श्रीधरनित्योपासना  new

४. श्री श्रीधरनित्योपासना – सायं उपासना new

५. सत्संग उपासना  new

 

श्रींच्या आरत्या –

१. “जयदेव जयदेव सद्गुरू श्रीधरा”

२. “आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”new

३. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”new

४. “पंचारतीनें प्राणांच्या, ओवाळू सद्गुरूराया”new

५. “श्रीधर स्वामी आरती करिते तुजला गुरुराया”new

६. आरत्या ०१ new

७. आरत्या ०२ new

 

श्रींचे शिष्य प प श्री सच्चिदानंद स्वामी जी रचित –

१. भगवान श्रीधर गुरु चरित्र new

२.  भगवान सदगुरू श्रीश्रीधर कवच स्तोत्रम् new

३. सदगुरु श्री श्रीधर लघुअष्टोत्तरशतनामावलिः

४. सदगुरु श्री श्रीधर सहस्त्रनामावलिः

 

श्रींचे शिष्य प प श्री नर्मदानंद स्वामी जी रचित –

१. श्री श्री सद्गुरू श्रीधरेश स्तुति new

 

श्रींचे शिष्य श्री दत्ताबुवा रामदासी लिखित –

१. नमन मुनिवरां श्रीसदगुरोश्रीधरा या 

२. श्रींची परापूजा 

३. श्रींचा संन्यासग्रहण सोहळा 

४. श्रींनी उपदेशिलेले ‘राम’ नामाचे महत्व 

५. श्रीधराष्टक 

६ . हनुमत स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

7. श्री शारदा स्तोत्र मराठी भावानुवाद

८. श्री सरस्वती स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

९. श्री देवी स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१०. श्री कृष्णाष्टकम मराठी समश्लोकी 

११. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलक मराठी समश्लोकी 

१२. श्री विश्वनाथ स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१३. श्री दत्त प्रार्थना व श्रीदत्तस्तवराज मराठी समश्लोकी

 

श्रींचे शिष्य श्री निळकंठबुवा रामदासी लिखित –

१. श्रीधरपर्व

 

श्रींचे शिष्य श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी लिखित –

१.  श्रींचे चरित्र new

 

श्रींचे शिष्य ‘श्रीसदगुरूचरणरज’ लिखित – 

१. श्रींनी अचानक समाधी का घेतली? new

२. साधकाच्या हृदयीचे आर्त new

 

श्रींचे शिष्य श्री मारुतीबुवा रामदासी लिखित –

१. श्रींचे चरित्र

 श्रींच्या शिष्या सावित्रीअक्का भागवत रचित –

१. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”new

 

श्रींच्या शिष्या श्यामाताई पुजारी रचित –

१. विनविते पदी स्वामी श्रीधरा 

 

श्रींचे शिष्य श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ लिखित –

१. श्रीधर नमन 

२. श्रीधर महात्म्य 

३. श्री सद्गुरू मानस पूजा 

४. सेवा हे साधन 

५. पतित पावन स्तोत्रम् 

६. चरित्र उन्मेष

 श्रींच्या शिष्या लीलावती मनसबदार रचित –

१. आमची गुरुमाउली new

२. अमृत बिंदू  new