नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरुपिणे ।
स्वानंदामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः ॥

श्री समर्थ रामदास स्वामी लिखित

१. श्रीमद् दासबोध

२. जुना दासबोध

३. सुंदरकांड new

 

प.पू. श्री स्वामी महाराज लिखित गद्य

१. आर्य संस्कृती

२. ज्ञान योग

३. भक्ति योग

४. उज्ज्वल संदेश

५. मोक्ष संदेश

६. दिव्य संदेश

७. पंचीकरण (गद्य)

८. विवेकोदय

९. ३६५ प्रवचने

१०. अमृत वाणी

११. अमृत वाणी (श्रीधर संदेश अंतर्गत)

१२. मधुर वाणी 

१३. बोध सुधा

१४. मोक्ष साधना

१५. ‘दशश्लोकीय’ वर विवरण

१६. श्रीधर वचनामृत धारा १

१७. श्रीधर वचनामृत धारा २

१८. श्रीधर वचनामृत धारा ३ 

१९. वन्दे मातरम्

२०. श्री दत्त करुणार्णव (मराठी भाषांतरीत)

२१. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलकम (मराठी भाषांतरीत)

२२. परिव्राडहृदयम् (मराठी भाषांतरीत)

२३. परिव्राडमननम् (मराठी भाषांतरीत)

२४. स्वात्मबोधामृत (मराठी भाषांतरीत)

२५. मुमुक्षुसखः (मराठी भाषांतरीत)

२६. संस्कृत स्तोत्रे (मराठी भाषांतरित)

२७. विषयी व मुनी यांचा संवाद

२८. “विस्मृती” प्रवचन new

२९. स्वात्मनिरुपण (मराठी गद्यानुवादित) new

३०.सार्थ मंत्रराज new

३१. अभयदान new

३२. आनंद तत्व मीमांसा (मराठी भाषांतरीत) new

 

 श्रींचे पद्य

१. प्रातःस्मरण

२. श्री रामाचा धांवा

३. श्री राम पाठ

४. श्री समर्थ पाठ

५. श्री समर्थाष्टक

६. श्री समर्थ भक्ति महात्म्य

७. श्री सदगुरू स्तवन

८. श्री सद्गुरू स्तवन ०२

९. श्री सदगुरू नमन 

१०. श्री सदगुरू उपासना

११. श्रीसदगुरूकृपादर्शन 

१२. श्रीकल्याण स्तवन

१३. श्री मारुती महात्म्य

१४. श्रीदत्ताष्टक

१५. स्वात्मनिरुपण

१६. पंचीकरण (पद्य)

१७. सप्ताध्यायी

१८. अभंग रामायण

१९. मोक्षोपाय

२०. श्री गुरुदत्तात्रेयाष्टकम् new

२१. श्री गुरुदत्तात्रेयाष्टकम् पद्यबद्ध स्वैर भावानुवाद new

२२. श्री गणेशप्रार्थना new

२३. श्रीरामोविजयतेतरामस्तोत्रं new

२४. श्रीरामपंचक स्तोत्र new

२५. दशोपनिषत्सार श्रीरामभद्रस्तोत्रम्‌new

२६. श्री विघ्नविनाशक स्तोत्रम्‌ new

२७. श्री रामेश्वर स्तोत्रम्‌ new

 २८. श्री महालक्ष्मी स्तोत्र new

 

श्रींचे निजस्वरूप ग्रंथ

१. एक साक्षात्कारी अनुभव 

 

श्रींची पत्रे

१. साधकावस्थेतील पत्र

२. शतपत्रे

३. काही पत्रे

४. सदगुरू बोधामृत (पत्रे)

५.  एक पत्र  

 

श्रींचे हस्ताक्षर

१. आशीर्वचन

२. आशिर्वचन ०२

३. ‘श्रीधर’ या नामाचा अर्थ

४. एक अप्रकाशित लेख

५.  एक पत्र  

६. एक पत्र new

 

 श्रींनी रचलेल्या सवाया

सवाया

 

 
श्रींची चरित्रे

१. श्रींचे चरित्र – श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी 

२. श्रींचे चरित्र – श्री मारुतीबुवा रामदासी

३. भगवान श्रीधर स्वामी – विद्यावाचस्पती अजित म. कुलकर्णी 

४. श्री श्रीधर स्वामी चरित कथामृत – श्री गुणवंत दा. तावरे 

५. श्री श्रीधर विजय – श्रीमती कमलाबाई गं. कुंटे

६. श्रींचे संक्षिप्त चरित्र

७. श्रींचे चरित्र भाग १ – श्री आमरेन्द्र गाडगीळ new

८. श्रींचे चरित्र भाग २ – श्री दत्ता बुवा रामदासी new

९. श्रींचे चरित्र भाग ३ – श्री दत्ता बुवा रामदासी new

१०. श्रींचे चरित्र भाग ४ – श्री मारुती बुवा रामदासी new

 

 
श्रींचे विशेषांक

०१. कल्याणी

०२. भगवान श्रीधर सेवा समिती (सातारा)

०३. सज्जनगड मासिक पत्रिका दासनवमी विशेषांक new

 

 
श्रींच्या आठवणी

१. श्रीधरपर्व – श्री निळकंठबुवा रामदासी

२. चरित्र उन्मेष – श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’

३. आमची गुरुमाउली – लीलावती मनसबदार

४. अमृत बिंदू – लीलावती मनसबदार

५. काही आठवणी – डॉ भीमाशंकर देशपांडे 

६. श्रींचा होशंगाबाद चातृमास – श्री संजय श्रीधर नारखेडे new

 

 
श्रींच्या विविध उपासना

१. श्री सदगुरू उपासना 

२. भगवान श्रीधर नित्योपासना

३. श्री श्रीधरनित्योपासना

४. श्री श्रीधरनित्योपासना – सायं उपासना

५. सत्संग उपासना 

६. सद्गुरू उपासना new

 
श्रींनी सांगितलेली मानसपूजा

१. मानसपूजा

 

 
श्रींच्या आरत्या

१. “जयदेव जयदेव सदगुरू श्रीधरा”

२. “आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”

३. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”

४. “पंचारतीनें प्राणांच्या, ओवाळू सदगुरूराया”

५. “श्रीधर स्वामी आरती करिते तुजला गुरुराया”

६. आरत्या ०१

७. आरत्या ०२

 

श्रींची गीते

१. “ॐ जय श्रीधर स्वामी”

२. “मनमृदुंग”

३. “अरे सद्गुरू सद्गुरू”

४. “श्री वरद्पूरच्या श्रीधरा”

५. “स्मरा हो अखंड श्री गुरुनाम”

६. “श्रीधरा गुरुवरा, सर्व साक्षी तू योगेश्वरा”

७. “श्रीधर जन्मला ग सखी श्रीधर जन्माला”

८. “जय जय दत्त श्रीधर गुरु माउली”

९. “मागणे”

१०. “मनी त्या चिंतावे सतत भगवान श्रीधरपदा”

११. “मनी धरा श्रीधरा श्रीधरा”

 

श्रींचे शिष्य प प श्री सच्चिदानंद स्वामी जी रचित

१. भगवान श्रीधर गुरु चरित्र 

२. भगवान सदगुरू श्रीश्रीधर कवच स्तोत्रम्

३. सदगुरु श्री श्रीधर लघुअष्टोत्तरशतनामावलिः

४. सदगुरु श्री श्रीधर सहस्त्रनामावलिः

5. श्री सदगुरू श्रीधराष्टकम् 

 

 
श्रींचे शिष्य प प श्री नर्मदानंद स्वामी जी रचित

१. श्री श्री सदगुरू श्रीधरेश स्तुति

 

श्रींचे शिष्य श्री बाळकृष्ण अष्टेकर महाराज संग्रहित –

१. श्री हनुमान उपासना new

 

 
श्रींचे शिष्य श्री दत्ताबुवा रामदासी लिखित

१. नमन मुनिवरां श्रीसदगुरोश्रीधरा या 

२. श्रींची परापूजा 

३. श्रींचा संन्यासग्रहण सोहळा 

४. श्रींनी उपदेशिलेले ‘राम’ नामाचे महत्व 

५. श्रीधराष्टक 

६ . हनुमत स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

7. श्री शारदा स्तोत्र मराठी भावानुवाद

८. श्री सरस्वती स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

९. श्री देवी स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१०. श्री कृष्णाष्टकम मराठी समश्लोकी 

११. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलक मराठी समश्लोकी 

१२. श्री विश्वनाथ स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१३. श्री दत्त प्रार्थना व श्रीदत्तस्तवराज मराठी समश्लोकी

१४. श्री श्रीधर स्वरूप 

 

 
श्रींचे शिष्य श्री निळकंठबुवा रामदासी लिखित

१. श्रीधरपर्व

 

 
श्रींचे शिष्य श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी लिखित

१.  श्रींचे चरित्र

 

 
श्रींचे शिष्य ‘श्रीसदगुरूचरणरज’ लिखित – 

१. श्रींनी अचानक समाधी का घेतली?

२. श्री राम महात्म्य 

३. श्री हनुमान चरित्र 

४. श्री समर्थ चरित्र 

५. श्री सदगुरूंचे महात्म्य

६. साधकाच्या हृदयीचे आर्त

 

 
श्रींचे शिष्य श्री मारुतीबुवा रामदासी लिखित

१. श्रींचे चरित्र

 
श्रींच्या शिष्या श्यामाताई पुजारी रचित / संग्रहित

१. विनविते पदी स्वामी श्रीधरा 

२. श्री सदगुरुची उपासना 

 

 
श्रींचे शिष्य, श्री बापू उर्फ श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ लिखित

१. श्रीधर नमन 

२. श्रीधर महात्म्य 

३. श्री सदगुरू मानस पूजा 

४. सेवा हे साधन 

५. पतित पावन स्तोत्रम् 

६. चरित्र उन्मेष

७. श्रीधाराष्टक स्तवः new

८. सिद्ध – पंचदशी new

९. गुरु करुणामूर्ती new

१०. सवाया new

 

श्रींचे शिष्य डॉ. ल. शं. भावे लिखित –

१. भगवान श्रीधर सूर्योदय  new

 

 
श्रींच्या शिष्या सौ सावित्रीअक्का भागवत रचित

१. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”new

 

 
 श्रींच्या शिष्या लीलावती मनसबदार रचित

१. आमची गुरुमाउली new

२. अमृत बिंदू  new

३. भाग्यनगर (हैदराबाद) येथील भक्तांनी सांगितलेल्या भगवान श्रीधर स्वामींच्या कृपेच्या आठवणी new

 

 
श्रींच्या शिष्या श्रीमती कमलाबाई गं. कुंटे रचित

१. श्री श्रीधर विजय new

 

श्रींच्या शिष्या प्रा. कु. मीना भावे रचित –

१. प. प. सद्गुरू भगवान श्रीधर स्वामी यांची ‘सच्चरित्रप्रभा’