श्री समर्थ रामदास स्वामी लिखित

१. श्रीमद् दासबोध

२. जुना दासबोध

प.पू. श्री स्वामी महाराज लिखित गद्य

१. आर्य संस्कृती

२. ज्ञान योग

३. भक्ति योग

४. उज्ज्वल संदेश

५. मोक्ष संदेश

६. दिव्य संदेश

७. पंचीकरण (गद्य)

८. विवेकोदय

९. ३६५ प्रवचने

१०. अमृत वाणी new

११. अमृत वाणी (श्रीधर संदेश अंतर्गत) new

१२. मधुर वाणी  new

१३. बोध सुधा new

१४. मोक्ष साधना new

१५. ‘दशश्लोकीय’ वर विवरण new

१६. श्रीधर वचनामृत धारा १ new

१७. श्रीधर वचनामृत धारा २  new

१८. श्रीधर वचनामृत धारा ३  new

१९. वन्दे मातरम् new

२०. श्री दत्त करुणार्णव (मराठी भाषांतरीत)

२१. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलकम (मराठी भाषांतरीत)

२२. परिव्राडहृदयम् (मराठी भाषांतरीत) new

२३. परिव्राडमननम् (मराठी भाषांतरीत) new

२४. स्वात्मबोधामृत (मराठी भाषांतरीत) new

२५. मुमुक्षुसखः (मराठी भाषांतरीत) new

२६. संस्कृत स्तोत्रे (मराठी भाषांतरित) new

२७. विषयी व मुनी यांचा संवाद new

 श्रींचे पद्य

१. प्रातःस्मरण

२. श्री रामाचा धांवा

३. श्री राम पाठ

४. श्री समर्थ पाठ new

५. श्री समर्थाष्टक

६. श्री समर्थ भक्ति महात्म्य new

७. श्री सदगुरू स्तवन new

८. श्री सद्गुरू स्तवन ०२  new

९. श्री सदगुरू नमन  new

१०. श्री सदगुरू उपासना new

११. श्रीसदगुरूकृपादर्शन  new

१२. श्रीकल्याण स्तवन new

१३. श्री मारुती महात्म्य

१४. श्रीदत्ताष्टकnew

१५. स्वात्मनिरुपण

१६. पंचीकरण (पद्य)

१७. सप्ताध्यायी new

१८. अभंग रामायणnew

१९. मोक्षोपाय

श्रींचे निजस्वरूप ग्रंथ

१. एक साक्षात्कारी अनुभव  new

श्रींची पत्रे

१. साधकावस्थेतील पत्र

२. शतपत्रे

३. काही पत्रे new

४. सदगुरू बोधामृत (पत्रे) new

५.  एक पत्र  

श्रींचे हस्ताक्षर

१. आशीर्वचन

२. आशिर्वचन ०२

३. ‘श्रीधर’ या नामाचा अर्थ

४. एक अप्रकाशित लेख

५.  एक पत्र  

श्रींनी रचलेल्या सवाया

सवाया

श्रींची चरित्रे

१. श्रींचे चरित्र – श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी  new

२. श्रींचे चरित्र – श्री मारुतीबुवा रामदासी

३. भगवान श्रीधर स्वामी – विद्यावाचस्पती अजित म. कुलकर्णी  new

४. श्री श्रीधर स्वामी चरित कथामृत – श्री गुणवंत दा. तावरे  new

५. श्री श्रीधर विजय – श्रीमती कमलाबाई गं. कुंटे new

६. श्रींचे संक्षिप्त चरित्र new

श्रींचे विशेषांक

०१. कल्याणी

०२. भगवान श्रीधर सेवा समिती (सातारा)

०३. सज्जनगड मासिक पत्रिका दासनवमी विशेषांक

श्रींच्या आठवणी

१. श्रीधरपर्व – श्री निळकंठबुवा रामदासी

२. चरित्र उन्मेष – श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’

३. आमची गुरुमाउली – लीलावती मनसबदार new

४. अमृत बिंदू – लीलावती मनसबदार new

५. काही आठवणी – डॉ भीमाशंकर देशपांडे new

६. श्रींचा होशंगाबाद चातृमास – श्री संजय श्रीधर नारखेडे new

श्रींच्या विविध उपासना

१. श्री सदगुरू उपासना  new

२. भगवान श्रीधर नित्योपासना new

३. श्री श्रीधरनित्योपासना  new

४. श्री श्रीधरनित्योपासना – सायं उपासना new

५. सत्संग उपासना  new

श्रींनी सांगितलेली मानसपूजा

१. मानसपूजा new

श्रींच्या आरत्या

१. “जयदेव जयदेव सदगुरू श्रीधरा”

२. “आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”new

३. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”new

४. “पंचारतीनें प्राणांच्या, ओवाळू सदगुरूराया”new

५. “श्रीधर स्वामी आरती करिते तुजला गुरुराया”new

६. आरत्या ०१ new

७. आरत्या ०२ new

श्रींचे शिष्य प प श्री सच्चिदानंद स्वामी जी रचित

१. भगवान श्रीधर गुरु चरित्र new

२. भगवान सदगुरू श्रीश्रीधर कवच स्तोत्रम् new

३. सदगुरु श्री श्रीधर लघुअष्टोत्तरशतनामावलिः

४. सदगुरु श्री श्रीधर सहस्त्रनामावलिः

5. श्री सदगुरू श्रीधराष्टकम् new

श्रींचे शिष्य प प श्री नर्मदानंद स्वामी जी रचित

१. श्री श्री सदगुरू श्रीधरेश स्तुति new

श्रींचे शिष्य श्री दत्ताबुवा रामदासी लिखित

१. नमन मुनिवरां श्रीसदगुरोश्रीधरा या 

२. श्रींची परापूजा 

३. श्रींचा संन्यासग्रहण सोहळा 

४. श्रींनी उपदेशिलेले ‘राम’ नामाचे महत्व 

५. श्रीधराष्टक 

६ . हनुमत स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

7. श्री शारदा स्तोत्र मराठी भावानुवाद

८. श्री सरस्वती स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

९. श्री देवी स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१०. श्री कृष्णाष्टकम मराठी समश्लोकी 

११. श्री शिवशांतस्तोत्रतिलक मराठी समश्लोकी 

१२. श्री विश्वनाथ स्तोत्र मराठी भावानुवाद 

१३. श्री दत्त प्रार्थना व श्रीदत्तस्तवराज मराठी समश्लोकी

१४. श्री श्रीधर स्वरूप new

श्रींचे शिष्य श्री निळकंठबुवा रामदासी लिखित

१. श्रीधरपर्व

श्रींचे शिष्य श्री आत्मानंद ब्रह्मचारी लिखित

१.  श्रींचे चरित्र new

श्रींचे शिष्य ‘श्रीसदगुरूचरणरज’ लिखित – 

१. श्रींनी अचानक समाधी का घेतली? new

२. श्री राम महात्म्य new

३. श्री हनुमान चरित्र new

४. श्री समर्थ चरित्र  new

५. श्री सदगुरूंचे महात्म्य new

६. साधकाच्या हृदयीचे आर्त new

श्रींचे शिष्य श्री मारुतीबुवा रामदासी लिखित

१. श्रींचे चरित्र

 श्रींच्या शिष्या श्यामाताई पुजारी रचित / संग्रहित

१. विनविते पदी स्वामी श्रीधरा 

२. श्री सदगुरुची उपासना new

श्रींचे शिष्य, श्री बापू उर्फ श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ लिखित

१. श्रीधर नमन 

२. श्रीधर महात्म्य 

३. श्री सदगुरू मानस पूजा 

४. सेवा हे साधन 

५. पतित पावन स्तोत्रम् 

६. चरित्र उन्मेष

७. श्रीधाराष्टक स्तवः new

८. सिद्ध – पंचदशी new

९. गुरु करुणामूर्ती new

 श्रींच्या शिष्या सौ सावित्रीअक्का भागवत रचित

१. “जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुवरगे”new

 श्रींच्या शिष्या लीलावती मनसबदार रचित

१. आमची गुरुमाउली new

२. अमृत बिंदू  new

श्रींच्या शिष्या श्रीमती कमलाबाई गं. कुंटे रचित

१. श्री श्रीधर विजय new