(या वेबपेज निर्मितीची संकल्पना सौ.वी पी भट, सिरसी यांची आहे. ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
श्रींच्या आरत्या
“जयदेव जयदेव जय सद्गुरुराया” – सांज आरती
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत"
गायक - श्री सुरेश वाडकर, देवकी पंडित
संगीत - श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
“आरती ओवाळू तुजला सद्गुरू श्रीधरा”
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत".
सौजन्य - श्री रेणुका श्रीधर प्रतिष्ठान, पुणे.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जय जय जय जय आरती सद्गुरू श्रीधर यतिवर ब्रह्मरते”
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत".
सौजन्य - श्री रेणुका श्रीधर प्रतिष्ठान, पुणे.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आरती करूया विनम्र भावे श्रीधर माउलींची”     button
रचना - डॉ. केशवराव मुळे, नाशिक.
गायन - श्री विठ्ठल बडवर, नाशिक.
सौजन्य - सौ वी.पी. भट, सिरसी.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 

श्रींची गीते 
 “त्रिविधताप हारक हे”
रचना - श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज
गायिका - आशा भोसले
संगीत - श्री श्रीधर फडके
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री सद्गुरू श्रीधरस्वामी सुप्रभातं”
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत"
गायक - श्री सुरेश वाडकर, देवकी पंडित
संगीत - श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तो हा सद्गुरुराज श्रीधर यती शान्तीपदी राहतो”
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत"
गायक - श्री सुरेश वाडकर
संगीत - श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“पार करी मम नाव गुरुवर”
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत"
गायिका - साधना सरगम
संगीत - श्री यशवंत देव 
 संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
“श्रीधर नमन”    button
रचना - श्री पृथ्वीराज भालेराव "सुव्रत"

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“हे माझ्या हृदयाच्या हृदया”
रचना - डॉ. ल.शं.भावे 
गायक - श्री सुरेश वाडकर
संगीत - श्री यशवंत देव 
 संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरुराजाची पाऊले”
रचना - डॉ. ल.शं.भावे
 गायक - श्री सुरेश वाडकर
संगीत - श्री श्रीधर सुधीर फडके
 संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“हे माय बाप गुरुदेवा”
रचना - डॉ. ल.शं.भावे
 गायक - श्री सुरेश वाडकर
संगीत - श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“मना जा मना जा”
रचना - डॉ. ल.शं.भावे 
गायक - संजीवनी भेलांडे 
संगीत - श्री श्रीधर सुधीर फडके
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सद्गुरूचे चरणकमल ध्यायी रे मना”
रचना - डॉ. ल.शं.भावे 
गायक - पं. सुरेश वाडकर
संगीत - श्री अशोक पत्की
 संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

हृदयेश्वर तू खरा गुरुवरा
रचना - डॉ. ल.शं.भावे
गायक - आरती अंकलीकर टिकेकर व अश्विनी भिडे देशपांडे
संगीत - श्री श्रीधर फडके
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“दिव्य खडावा”
रचना - श्रीमती ताई कानेगावकर 
गायक - श्री अजित कडकडे
संगीत - श्री विलासबुवा पाटील  
संकल्पना व निर्मिती - श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀