(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for her concept of creating this web page)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಆರತಿ
 “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೧    button

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೨

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೩    button

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಯಕ್ಷಗಾನ
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ ಚರಿತ್ರೆ
ಗಾಯಕ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧಾರೇಶ್ವರಾ ಮತ್ತು ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮಾ.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ
ಗುರುವೇ ಎಂತಿರುವೇ ನೀನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಜಯ ಜಯ ಸದ್ಗುರು

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಮನ್ನಿಸು ಅಪರಾಧವ ತಂದೆ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ದಯ ತೋರೋ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಚಿಂಚೋಳಿ ಪತಕಿ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವೆ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಗುರುವೇಯಂತಿರುವೆ ನೀನು

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಏನು ಫಲ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡದ ನರ ಜನ್ಮವ ಪಡೆದು ಏನು ಫಲ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿರಿ ಸದ್ಗುರು ಪಾದ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 

CD of "Paramahansa Shri Shridhara Stotras mattu Bhaktigeetegallu" is available at Shri Shridhara Seva Mahamandala (R), Shri Shridharashrama, Sagar Taluk, Shimoga District, Karnataka 577401 Phone: 08183:236166, 296583 Singer and Raaga composer : Shri Vishveshwar Bhat Kharva, Instruments: Tabla: Sri Dinesh Shenoy, Manipal Sri Ganesh Gundakal, Yellapur, Harmonium: Bharat hegde, Sirsi Voice recording: "Ninaad" Ramanna

 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ತೋತ್ರ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಂ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಈ ಪರಿಯ ಶಾಂತಿಯನು

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೊ ಮನುಜಾ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ  /  ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
ಪೂಜೆ ಮಾಡೋನ್ನಾ ಬನ್ನಿರಿ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿಹೆನು

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೇ

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಶ್ರೀಧರ್ ತವ ಪಾದ ಕಮಲವ

 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀