(Many thanks to Mrs V.P.Bhat from Sirsi for her concept of creating this web page)
 “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”    button


 “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಾಯ್ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” 02    button

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 

CD of "Paramahansa Shri Shridhara Stotras mattu Bhaktigeetegallu" is available at Shri Shridhara Seva Mahamandala (R), Shri Shridharashrama, Sagar Taluk, Shimoga District, Karnataka 577401 Phone: 08183:236166, 296583 Singer and Raaga composer : Shri Vishveshwar Bhat Kharva, Instruments: Tabla: Sri Dinesh Shenoy, Manipal Sri Ganesh Gundakal, Yellapur, Harmonium: Bharat hegde, Sirsi Voice recording: "Ninaad" Ramanna

 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ತೋತ್ರ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಣಂ


ಪರಮಹಂಸ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್


ಈ ಪರಿಯ ಶಾಂತಿಯನು


ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೊ ಮನುಜಾ


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಸ್ತೋತ್ರ


ಪೂಜೆ ಮಾಡೋನ್ನಾ ಬನ್ನಿರಿ


ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿಹೆನು


ಕರೆದರೆ ಬರಬಾರದೇ


ಶ್ರೀಧರ್ ತವ ಪಾದ ಕಮಲವ

 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀