Namaha Shaantaaya Mantra

Vocals – Mrs Suvarna Shalivahan Kulkarni, Pune.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Renuka Stotram

Vocals – Mrs Suvarna Shalivahan Kulkarni, Pune.

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

 

Shridhara Guru Geetam

Singer – Varadamoola Prakash
Courtesy – Shri Vijaykumar Hegde, Sagar

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Bhaje Shridharam

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Jai Jai Sridhara Swami Guru

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Rama Raghava Stotra     
 

Vocals – Shri Vishveshwar Bhat Kharva

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Dhenu Stotra     
 

Vocals – Shri Vishveshwar Bhat Kharva

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

To buy a CD of ‘Stotra Ratna Malika’, please contact – Sri Sridhara Audio, #2, 2nd Main Road, 8th Cross, Sampangiramanagara, Bengaluru – 27. Ph – 9845921082

 
Shri Vighnavinashaka Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Sharada Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Jagadamba Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Dhenu Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Hanumat Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Rama Mantraraj Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Rameshwara Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Narasimha Stotra   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

Shri Guru Dattareya Ashtakam   
 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀