श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांची

भगवान श्रीधर नित्योपासना 

('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी स्कॅन्निंगसाठी हे पुस्तक उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे. file size ९ MB आहे)