सत्संग उपासना 

('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे पुस्तक स्कैनिंगसाठी उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)