श्री समर्थ पाठ 
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज रचित
पवई, मुंबई येथील श्रीयुत मोरेबुवा यांनी खालील श्रीसमर्थ पाठातील व्याकरणादी शुद्धी केल्याबद्दल त्यांचे अनेक आभार!!
श्री समर्थ पाठ – एक संक्षिप्त लेख

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे. file size १ MB आहे)
श्री समर्थ पाठ 

जय जय रघुविर समर्थ!!

श्री सद्गुरू समर्थ रामदास स्वामी महाराज कि जय!!

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सद्गुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज कि जय!!!