श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांची
३६५ प्रवचने  

वैशाख

वैशाख वद्य ६वैशाख वद्य ७वैशाख वद्य ८वैशाख वद्य ९वैशाख वद्य १०वैशाख वद्य ११वैशाख वद्य १२वैशाख वद्य १३वैशाख वद्य १४वैशाख वद्य अमावस्या