श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांची
३६५ प्रवचने  
वाचन व ध्वनिमुद्रण – सौ अवंती श्रीधर दीक्षित,पुणे (Facebook)

(श्री श्रीधर दीक्षित,पुणे (Facebook)यांनी हे औडीयोज उपलब्द करून दिल्याबद्दल 
ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

 

१. वैशाख

२. ज्येष्ठ

३. आषाढ