श्री श्रीधर स्वरूप 
प.पू. श्री दत्ताबुवा रामदासी कृत
('श्रीसद्गुरूचरणरज' यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)