श्री सदगुरूंचे महात्म्य 
श्रींचे शिष्य ‘श्रीसदगुरूचरणरज’ लिखित
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे.)