श्रीधाराष्टक स्तवः 

श्रींचे शिष्य प.पू. श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’ रचित

(‘श्रीसद्गुरूचरणरज’ यांनी हे स्कॅन्स उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.