जुना दासबोध
श्री समर्थ रामदास स्वामी लिखित
सौजन्य - dasbodh.com
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे.)