श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांचा होशंगाबाद चातृमास.
लेखक – श्री संजय श्रीधर नारखेडे
(सदर ग्रंथाचे लेखक श्री संजय श्रीधर नारखेडे, मुंबई यांनी स्कॅन्निंग करिता ग्रंथ उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)