श्री मारुती बुवा रामदासी 
rsz_img_4274

 

श्री मारुती बुवा यांचा जन्म १९३६ साली कोल्हापूरच्या ‘बुवा चे वठार’ या गावी झाला. ते १४-१५ वर्षांचे असतांना घर सोडून श्री क्षेत्र गाणगापूर येथे सेवा व तप करण्यास गेले. तेथे त्यांची भेट श्री लक्ष्मी नारायण (धारेश्वर चे श्री नार्मादानंद स्वामी) यांच्याशी झाली. नंतर काही दिवसा नंतर १९५०-५१ च्या सुमारास ते दोघे श्रीक्षेत्र सज्जनगड ला येऊन पोहोचले व तेथे श्री स्वामींचे दर्शन झाले व अनुग्रह हि प्राप्त झाला. त्या नंतर श्री मारुती बुवांनी कधीहि सज्जनगड सोडला नाही. ते मागील ३० वर्षा पासून श्री समर्थ सेवा मंडळाचे प्रमुख कार्यवाह आहेत. त्यांनी दासबोध, मनाचे श्लोक, आत्माराम या वर खूप लिखाण केले आहे. त्यांनी श्री स्वामींचे चरित्र हि लिहिले आहे. त्यांनी लिहिलेले पुस्तके पुढील प्रमाणे आहेत – सार्थ आत्माराम, मनोबोधाचा अभ्यास, दासबोध चिंतनिका, दासबोधातील रहस्य, अत्मारामातील रहस्य व श्रीधर स्वामी चरित्र. सद्या त्यांच्या मुक्काम सातारा येथील श्री समर्थ सदन येथे असतो.

जय जय रघुविर समर्थ!!