श्री समर्थाष्टक
श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्रीधर स्वामी महाराज विरचित
(सौ वी पी भट, सिरसी, यांनी हे स्कॅन उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)
('PDF file download' करण्यास आधी 'fullscreen' करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात 'down arrow' च्या चिन्हावर 'click' करावे.)

 

SAMARTHA ASHTAKA 1