श्रींची गीते

(सौजन्य – श्रीधर संदेश मासिक, नाशिक.)

“अरे सद्गुरू सद्गुरू”