श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्रीधर स्वामी महाराज यांनी रचलेल्या सवाया.

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे. file size 1 MB आहे)