ಶ್ರೀ ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ)

(ಸೌ ಭಾಮತೀಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಾತಾರಾ ಅವರು ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ವನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ, ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

ಆಡಿಓ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ

 IMG-20190315-WA0233

 

 

 

 

 

(Tags - भगवान श्रीधर स्वामी महाराज,श्रीधर साहित्य,श्रीधर स्वामी,ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ,ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ,bhagavan,bhagawan,sridhara,bhagvan,sridhara,sreedhara,Ramdasi,ramadasi,sajjanagada,sajjanagarh,sajjangad,sajjanagada,Sajjangarh,Samarth Ramdas,sheedhara sahitya,Shreedhar Swami,shreedhar swamy,Shreedhara Swamy,sridhara sahitya,Shridhara Swamiji,sreedhar swami books,sreedhar swamy,sreedhara sahitya,sreedhara swami,sreedhara swamy,sreedhara swamy books,sridhar sahitya,sridhara sahitya,sridhara swami,sridhara swami books,Varadahalli,varadalli,Varadapur,varadapura,Varadpur,Vardalli,shridharsahitya.com)