ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೩

(ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೪ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)

ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರ (शिवगुरु स्तोत्र)

ರಚನೆ : ಶ್ರೀಮತ್ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ (सदगुरू भगवान श्रीधर स्वामी महाराज यांनी श्री शिवनंद स्वामी, परमानंद मठ, शिगेहाल्ली, यांच्या प्रीत्यर्थ रचना केलेले कानडी स्तोत्र)

(ಸೌ ಭಾಮತೀ ಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ (Facebook), ಸಾತಾರಾ, ಇವರು ಈ ಶ್ರೀ ಶಿವಗುರು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ / सौ भामतीअक्का श्रीधर हेगडे (Facebook), सातारा, यांनी हे स्तोत्र रेकार्ड करून उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे. )

IMG-20190315-WA0233
 

(ಸೌ ಶಾಂತಾ ಅನಂತ ಭಟ್ಟ ಮುಂಡಿಗೇಸರ ಇವರು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಮತೀ ಅಕ್ಕಾ ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಯವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ShridharSahitya.com ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ)

ಭಜನೆ – “ಗುರುವೇ ಕರುಣಾನಿಧಿ”


ಭಜನೆ – “ಎಲ್ಲಿರುವೆ ತಂದೆ”


ಭಜನೆ – “ದಯಾಕರ ಗುರುವೇ”


ಭಜನೆ – “ಆಶಿರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೆ”


ಭಜನೆ – “ಗುರು ಶ್ರೀಧರ ನಮನ”ಭಜನೆ – “ಜ್ಞಾನಿಯಾಗೊ ಮನುಜಾ”


ಆರತಿ – “ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ”