सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची मराठी भक्तिगीते – ०३

(श्रींची भक्तिगीते – ०४ येथे आहे)

 

“श्रीधर सद्गुरु ची भेट”

GITACHE BOL

 

गायिका - सौ. सुहासिनी गणेश पवार, बोरिवली, मुंबई.
चाल - सौ. सुहासिनी गणेश पवार, बोरिवली, मुंबई.
टाळ - सौ. सुहासिनी गणेश पवार, बोरिवली, मुंबई.
रचना - श्री श्रीधरदास भावे, पुणे.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

गायिका - कु. रचना रमेश शिबे, बोरिवली, मुंबई.
चाल - कु. रचना रमेश शिबे, बोरिवली, मुंबई.
रचना - श्री रा. श्री. पाटील, गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ भारती सावंत, बोरिवली, मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀