आमची गुरुमाउली

श्री सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांच्या कृपेचे अनुभव पराग

संकलन – श्रींच्या शिष्या, लीलावती मनसबदार, हैद्राबाद.

 

किरण १ ला


किरण २ रा 


किरण ३ रा


किरण ४ था


किरण ५ वा
(या प्रकरणातील शेवटची २ पाने गहाळ असल्याने हे रेकार्डिंग अर्धवट आहे, मूळ पुस्तक मिळाल्यास हा ऑडीयो पूर्ण करण्यात येईल)


किरण ६ वा
(या प्रकरणातील सुरवातीची २ पाने गहाळ असल्याने हे रेकार्डिंग अर्धवट आहे, मूळ पुस्तक मिळाल्यास हा ऑडीयो पूर्ण करण्यात येईल)


किरण ७ वा


किरण ८ वा


किरण ९ वा


किरण १० वा
जय जय रघुविर समर्थ!!

राष्ट्रगुरू श्री समर्थ रामदासस्वामी महाराज की जी!!!

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज की जय!!!