ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೫

(ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು – ೦೧ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)

 

ಕಾಕಡ ಆರತಿ
(ಹಾಡಿದವರು - ನಾಗರತ್ನ S ರಾವ್ ಮಾರುತೀಪುರ,ಹೊಸನಗರ)

❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಭಜನೆ – “ಗುರುದೇವ ಜಗದಾಧಾರ”
(ಹಾಡಿದವರು - ನಾಗರತ್ನ S ರಾವ್ ಮಾರುತೀಪುರ,ಹೊಸನಗರ)

❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಈ ಪರಿಯ ಶಾಂತಿಯನು
(ಹಾಡಿದವರು - ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ)

❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಭಜನೆ – “ಶ್ರೀಧರಾ”

❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಭಜನೆ – “ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ”

❁~●~❀~●~❁~●~❀

ಕೇಳಿಸದೇ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕರುಣಾಳು ಗುರುವೇ
(ಸೌಜನ್ಯ - YouTube Channel "Sathya Deepa - Jnana Deepa")

❁~●~❀~●~❁~●~❀

 

ಆರತಿ

(ವರದಹಳ್ಳಿ ವೇದ ಪಥಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)

“ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೦೧

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೦೨

❁~●~❀~●~❁~●~❀