ಸದ್ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳು – ೦೫

(ಭಕ್ತಿಪರ ಗೀತೆಗಳು – ೦೧ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆ)

 

ಈ ಪರಿಯ ಶಾಂತಿಯನು
(ಸೌಜನ್ಯ - ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ)ಭಜನೆ – “ಶ್ರೀಧರಾ”ಭಜನೆ – “ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾ”


ಕೇಳಿಸದೇ ಎನ್ನ ಮೊರೆ ಕರುಣಾಳು ಗುರುವೇ
(ಸೌಜನ್ಯ - YouTube Channel "Sathya Deepa - Jnana Deepa")

 


ಆರತಿ

“ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೦೧


“ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವರಗೇ” ೦೨