एका दृष्टीक्षेपात
श्रीमत् प.प. सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराजांचा संचार – १९२७ ते १९६७

(मूळ संकल्पना – श्री विनायक अशोक कुलकर्णी, बेळगाव Facebook)

(स्थळांची माहिती संकलन व टंकलेखन – श्री विनायक सीताराम कळमणकर, सोलापूर Facebook)

(स्थळांची यादी संकलन व नकाशा निर्मिती – श्री रजनीकांत चांदवडकर, नाशिक Facebook)