श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्रीधर स्वामी महाराज यांनी विविध स्थळी केलेले चातुर्मास.

 1. चिकमंगळूर १९४३ 
 2. मंगळूर १९४४ 
 3. मंगळूर १९४५ 
 4. बद्रीनाथ १९४६
 5. गिरणार १९४७
 6. मंगळूर १९४८ 
 7. कळाले १९४९ 
 8. कुरुगड्डी १९५०
 9. अयोध्या १९५१ 
 10. काशी १९५२
 11. मंगळूर १९५३
 12. वरद्पूर १९५४
 13. मंगळूर १९५५
 14. वरद्पूर १९५६
 15. काशी १९५७
 16. कन्याकुमारी १९५८
 17. सज्जनगड १९५९
 18. सज्जनगड १९६० 
 19. सज्जनगड १९६१ 
 20. मंगळूर १९६२ 
 21. वरद्पूर १९६३ 
 22. वरद्पूर १९६४ 
 23. बद्रीनाथ १९६५
 24. होशंगाबाद १९६६ 
 25. वरद्पूर १९६७ 
 26. वरद्पूर १९६८ 
 27. वरद्पूर १९६९
 28. वरद्पूर १९७० 
 29. वरद्पूर १९७१
 30. वरद्पूर १९७२