सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची मराठी भक्तिगीते – ०४

(श्रींची भक्तिगीते – ०१ येथे आहे)

 (सौ. श्वेता प्रकाश भाटकर, रत्नागिरी, यांनी ही गाणी गाऊन रेकार्ड केल्याबद्दल तसेच सौ भारती सावंत, बोरिवली, मुंबई, यांनी ती उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com या उभयतांचे ऋणी आहे)

 
“निद्रा घ्यावी जरा श्रीधरा”
GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
संगीत - सौ. श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“उठा उठा हो श्रीधरा”
GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.रजनी व.उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरु दिव्य रुप”
GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ. श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तया माझा नमस्कार”
GITACHE BOL

 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ. श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री रा श्री पाटील गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀