सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची मराठी भक्तिगीते – ०३

(श्रींची भक्तिगीते – ०४ येथे आहे)

 (सौ. श्वेता प्रकाश भाटकर, रत्नागिरी, यांनी ही गाणी गाऊन रेकार्ड केल्याबद्दल तसेच सौ भारती सावंत, बोरिवली, मुंबई, यांनी ती उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com या उभयतांचे ऋणी आहे)

 
“सद्गुरुची मूर्ति ही हासरी”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
संगीत - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
ध्वनीमुद्रण - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
रचना - श्रीमती रजनीताई उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधरा गुरुवरा, सर्व साक्षी तू योगेश्वरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
संगीत - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
ध्वनीमुद्रण - श्री.राजन किल्लेकर,रत्नागिरी.Facebook
रचना - श्री रा. श्री. पाटील, गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“निद्रा घ्यावी जरा श्रीधरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
संगीत - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“उठा उठा हो श्रीधरा”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.रजनी व.उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरु दिव्य रुप”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तया माझा नमस्कार”

GITACHE BOL 

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री रा श्री पाटील गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आता मज एक श्रीधराचा छंद”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.सुनंदा वाघ.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

चिंचोळीला चला (भूपाळी)

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.रजनी व.उमडेकर,हैद्राबाद.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“नमन तुज श्रीधरा”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री. मो.रा.सबनीस, सज्जनगडकर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“देई तव दर्शन आता श्रीधर नाथ “

GITACHE BOL

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.
रचना - राजनंदिनी
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“स्वामी श्रीधर दत्तगुरु”

GITACHE BOL

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी
रचना - राजनंदिनी
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जय जय श्रीधर जय स्वामी श्रीधर”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - राजनंदिनी.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीधर श्रीधर श्रीधर रे”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - सौ.सुनंदा वाघ.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“साप्ताध्यायाची आरती”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - स्वामीप्रकाश
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“योगीराज सर्वज्ञ श्रीधरा”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्री रा. श्री. पाटील, गळेगावकर, देगलूर.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री श्रीधरा…स्वामी श्रीधरा…”

गायिका - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
चाल - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
टाळ - सौ.श्वेता प्रकाश भाटकर,रत्नागिरी.
रचना - श्रीमती ताई काणेगावकर,माहीम,मुंबई.
समन्वयक - सौ.भारती सावंत,बोरिवली,मुंबई.

❁~●~❀~●~❁~●~❀