श्रींच्या कृपेच्या आठवणी

श्रीमत् प प सदगुरू भगवान श्रीधर स्वामी महाराज यांच्या शिष्यांनी व भक्तांनी सांगितलेल्या त्यांच्या कृपेच्या आठवणी.

(वाचन व ध्वनिमुद्रण सेवा –  सौ भारती सावंत, बोरिवली, मुंबई Facebook )


(सौ भारती सावंत, बोरिवली, मुंबई यांनी हे ऑडियो उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रींची एक आठवण”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“आईस जीवदान”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“कृपासागर”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“साक्षात्कारी संतांच्या पादुका देवतांनाहि पूजार्ह वाटतात” 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“ब्रह्मसमंधास मुक्ति दिली” 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री स्वामीजींचे पुण्यस्मरण”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री सद्गुरु स्मृती”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“मला श्रीगुरुमाउली कशी भेटली?”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सेवा स्मृती परिमल”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“पोलीस अधिकारी शरण आला”

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀