శ్రీ గురు దత్తాత్రేయాష్టకమ్

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ విరచితం

(తెలుగు అనువాదం – శ్రీ రజనీకాంత్ చాందవడకర్, నాశిక్. Facebook)

 

నమః శాంతాయ దివ్యాయ సత్య ధర్మ స్వరూపిణే |
స్వానందామృత తృప్తాయ శ్రీధరాయ నమో నమః ||

జయ జయ రఘువీర సమర్థ!

రాష్ట్రగురు శ్రీ సమర్థ రామదాస స్వామీ మహారాజ్‌ కీ జై!!

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ కీ జై!!!

 

 

 

 

Tags - "Guru Dattatreya stotram in Telugu",Guru Dattatreya stotram,Telugu stotram,"Guru Dattatreya stotram in Telugu script","తేలుగు గురు దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్",గురు దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్,తేలుగు స్తోత్రమ్,గురు దత్తాత్రేయ స్తోత్రమ్ తేలుగు స్క్రిప్ట్లు,