శ్రీవిఘ్నవినాశకస్తొత్రమ్

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ విరచితం

(తెలుగు అనువాదం – శ్రీ రజనీకాంత్ చాందవడకర్, నాశిక్. Facebook)

 

 

నమః శాంతాయ దివ్యాయ సత్య ధర్మ స్వరూపిణే |
స్వానందామృత తృప్తాయ శ్రీధరాయ నమో నమః ||

జయ జయ రఘువీర సమర్థ!

రాష్ట్రగురు శ్రీస్వామీ సమర్థరామదాస మహారాజ్‌ కీ జై!!

శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య సద్గురు భగవాన్‌ శ్రీ శ్రీధరస్వామి మహారాజ్‌ కీ జై!!!

Tags – గణేశ స్తోత్రం,గణపతి స్తోత్రం,తెలుగు స్తోత్రం,శ్రీధర్ స్వామీ, భగవాన్ శ్రీధర స్వామీ,సజ్జనగడ రామస్వామి, శ్రీపాద శ్రీవల్లభ మహా సంస్థానం,పిఠాపురం,Ganesha stotram,Ganapati stotram,Telugu stotram,Ganesha stotram in Telugu,Ganapati stotram in Telugu.