(सौ स्नेहा हेगडे (अटलांटा,अमेरिका) यांनी ही प्रवचने उपलब्द करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

गुरुतत्व भाग १ 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

गुरुतत्व भाग २ 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

गुरु पौर्णिमा 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

संत महिमा 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

राम नाम महिमा

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

रामैव परब्रह्म 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

रामोपासना 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

राम नवमी 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

भक्ति 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

ईशावास्य उपनिषद

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

धर्मकारण 

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

वंदे मातरम्

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀