सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची भक्तिगीते – ०३

(श्रींचे भक्तिगीते – ०४ येथे आहे)

अल्बम – श्री सद्गुरू गीते १

सुप्रभात (सौम्य प्रभात समयी)

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरुचरण त्रिवेणी स्नान करू”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“प्रणाम मी करिते श्री गुरुपदी”

रचना – सुलोचना ताई कानेगांवकर
गायिका – देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्री गुरु स्वामीते पाहो”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तो हा सद्गुरुराज श्रीधर यती”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सांगा मला फुलांनो”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायिका – देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“श्रीगुरु पदी विश्राम करी मन”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरु तूची माय बाप”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀