सदगुरू भगवान श्री श्रीधरस्वामी महाराज यांची भक्तिगीते – ०४

(श्रींचे भक्तिगीते – ०५ येथे आहे)

अल्बम – श्री सद्गुरू गीते २

“सद्गुरू स्वामींच्या प्रेमाची आठवण”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायिका – देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“प्रेमळ किती हे ध्यान गुरुचे”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“तू चाल पुढे चिद् रवी”

रचना – श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“नामाने नादावलो श्री गुरुनाथा”

रचना – सौ अल्का गुणे – साने
गायक – श्री सुरेश वाडकर व देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“हे माय बाप गुरुदेवा”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सद्गुरू चे चरण कमळ”

रचना – डॉ लक्ष्मण शंकर भावे
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“सुहास्य वदन सुंदर”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“जयदेव जयदेव जय सद्गुरूराया “

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर व देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

“गुरु पदासी मस्तक स्पर्श”

रचना – श्री पृथ्वीराज भालेराव (सुव्रत)
गायक – श्री सुरेश वाडकर व देवकी पंडित
संगीत – श्री अशोक पत्की
संकल्पना व निर्मिती – श्री दीपक कानेगावकर

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀