श्री हनुमान उपासना

संग्राहक – श्री बाळकृष्ण अष्टेकर महाराज

(श्री सुधीर केशवराव मुळे,नाशिक यांनी हा ग्रंथ स्कॅनिंग करिता उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे)