श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदगुरू भगवान श्री श्रीधर स्वामी महाराज यांचे चरित्र भाग ४

(भाग पहिला | भाग दूसरा | भाग तिसरा)

निवेदक – श्री दत्ता बुवा रामदासी.
लेखक – श्री मारुती बुवा रामदासी.

(श्री श्रीधर बळवंत दीक्षित, पुणे, यांनी ह्या दुर्मिळ चारित्राच्या चारही भागांचे झेरॉक्स उपलब्ध करून दिल्याबद्दल ShridharSahitya.com त्यांचे ऋणी आहे.)

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)