१५१ ब्रह्मवाचक श्रीधर नामपूजा

रचना – प पू श्री बापू उर्फ श्री पृथ्वीराज भालेराव ‘सुव्रत’

(सौजन्य – प पू श्रीबापूंचे शिष्य श्री योगेश क्षीरसागर,पुणे.)

(‘PDF file download’ करण्यास आधी ‘fullscreen’ करावे व नंतर उजवी कडील वरील कोपऱ्यात ‘down arrow’ च्या चिन्हावर ‘click’ करावे.)