Bhagvan Shri Shridhar Swami Paduka Mandir, Vasanthapura, Subramanyapura,
Bangalore,
Karnataka – 560061
Ph: 080-22797070, 26662726

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀