Shri Shridhar Padmavathi Temple,
Gopalkrishna road,
Taluk – Bhatkal,
Dist – Uttar kannada,
Karnataka – 581320
Ph: 08385-224650, 9448756091

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀