Shri Shridhar Swami Paduka Mandir,
Shri Shridhar Kuti,
Post Sajjangadh,
Satara District – 415013

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀